Om PlusKort

PlusKort er en gratis fordels- og rabatordning, der er stiftet i 2004 og er administreret af Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S. Selskabet blev stiftet på initiativ af FH (tidligere LO) og en række forbund herunder. Selskabet er ejet af FH og forbundene i fællesskab.

Hvilke forbund er med i PlusKort?

De 24 fagforbund, som er med i PlusKort, og som hører under Fagbevægelsens Hovedorganisation:

3F - Fagligt Fælles Forbund

Blik- og Rørarbejderforbundet

Centralforeningen for Stampersonel

Dansk Artist Forbund

Dansk El-forbund

Dansk Jernbaneforbund

Dansk Metal

Dansk Socialrådgiverforening

Dansk Tandplejere

FOA

Forsikringsforbundet

Fødevareforbundet NNF

HK

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Håndbold Spiller Foreningen

Kost og Ernæringsforbundet

Malerforbundet i Danmark

Politiforbundet

Radiograf Rådet

Safu

Serviceforbundet

Socialpædagogerne

Spillerforeningen

Teknisk Landsforbund

Hvorfor er alle FH forbund ikke med i PlusKort?

Det er frivilligt, om et fagforbund under FH vil være med i PlusKort. Ønsker du at dit fagforbund bliver en del af PlusKort, så skal du rette henvendelse til dit fagforbund.